Novinky

Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona27. 10. 2022

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s...

Fyzik a popularizátor vedy Samuel Kováčik o tom, prečo nie...24. 10. 2022

23.10.2022, www.hnonline.sk. Fyzik Samuel Kováčik z FMFI UK v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je taký motivovaný popularizovať vedu, alebo či má vo svojom...

Veľtrhy vzdelávania 23. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov vzdelávania tak na Slovensku ako aj v Čechách. V najbližších dňoch nás môžete nájsť...

Inovačné vzdelávanie 20. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ponúka učiteľom matematiky a fyziky na základných a stredných školách inovačné...

Informatický (dvoj)deň 202218. 10. 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022

Úspešný Astroworkshop 202205. 10. 2022

sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.9.2022 na AGO v Modre

Fyzik Tekel: Svet je skutočne absurdný. Dôsledky kvantovej...05. 10. 2022

4.10.2022, tech.sme.sk. Rozhovor s Jurajom Tekelom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiku UK v Bratislave o Nobelovej cene za fyziku.

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Komenského College28. 09. 2022

akademická komunita a ročný program v spolupráci s Univerzitou Komenského

Koronavírus: Aktuálne usmernenia FMFI UK pre ZS 2022/202328. 09. 2022

vyplývajúce z rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK

Neaktuálne oznamy

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Prezentácia knihy EUKLIDES / ZÁKLADY10. 11. 2022

Pozývame Vás na prezentáciu knihy prof. Čižmára Euklides Základy, ktorá sa uskutoční v rámci veľtrhu Bibliotéka v sobotu 12.11.2022 o 16:00 hod.

APVV Slovensko - Francúzsko 202203. 11. 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej...

Prospechové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2022/2023

Odborové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2022/2023