Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jozef Trenčan...23. 07. 2021

v pondelok 23.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Kováč (23.8.2021)23. 07. 2021

v pondelok 23.8.2021 o 9:00 hod. v miestnosti F2/126

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 01. 07. 2021

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2021/2022 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 12. 07. 2021

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a...

Postdoctoral fellow in the area of Extremal locally uniform...12. 07. 2021

The Department of Algebra and Geometry, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a postdoctoral...