Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jakub Čevajka...23. 07. 2021

v utorok 24.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Tünde Kiss (24.8.2021)23. 07. 2021

v utorok 24.8.2021 o 9:00 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Serhii Volkov (24.8.2021)23. 07. 2021

v stredu 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti CEFKS F2

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Šimon Sádovský...12. 08. 2021

v utorok 24.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jarier Wannous...23. 07. 2021

v utorok 23.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni F2/126