Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akad. rok...10. 05. 2016

Termín prijímacích pohovorov: 7. jún 2016

Docenti na KAGDM (výberové konanie)20. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 4 miesta docentov na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s nástupom v...

Docenti na KMANM (výberové konanie)19. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s nástupom v...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)19. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...