Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Piatkový seminár fyziky - Gorden Videen (14.11.2016)09. 11. 2016

výnimočne v pondelok 14.11.20016 o 15:00 hod. v posluchárni C

Týždeň vedy na FMFI UK (7.-11.11.2016)02. 11. 2016

V rámci týždňa vedy sme pre verejnosť a študentov stredných a základných škôl opäť pripravili sériu populárno-náučných prednášok.

Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz...07. 11. 2016

v piatok 11.11.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teórie grafov - Štefko Miklavič (10.11.2016)07. 11. 2016

vo štvrtok 10.11.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár KAFZM - Kamila Adameková (10.11.2016)08. 11. 2016

vo štvrtok 10.11.2016 o 14:50 hod. v posluchárni C