Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Nukleárny seminár - János Somlai, Tibor Kovács (14.4.2016)13. 04. 2016

vo štvrtok 14.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)30. 03. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky nástupom v máji 2016

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Ivor...08. 04. 2016

v utorok 12.4.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 01. 04. 2016

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Vytvor propagačný plagát na tému: Erasmus+14. 03. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov UK "Vytvor propagačný plagát na tému Erasmus+". Termín: 11.4.2016