Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie (15.3.2016)10. 03. 2016

v utorok 15.3.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Bezpečne na internete (diskusné fórum)11. 03. 2016

15. marca 2016 (utorok) o 16.00 hod., AMOS, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Robert Sobota (14.3.2016)12. 02. 2016

v pondelok 14.3.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F2/CEFKS-1

Zasadnutie AS FMFI UK (14.3.2016)02. 03. 2016

v pondelok 14.3.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Martin Nehéz...29. 02. 2016

v piatok 11.3.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213