Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Astro workshop 2017 (7. - 9.4.2017)23. 03. 2017

7. - 9.4.2017 v priestoroch AGO v Modre

Seminár z teoretickej informatiky - Peter Kostolányi...03. 04. 2017

v piatok 7.4.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

prof. Hromkovič: Nekonečno a hranice automatizovatelnosti...05. 04. 2017

v piatok 7.4.2017 o 13:00 hod. v Aule Miror na FIIT STU

CROWWW - absolventský program spoločnosti Slovnaft13. 03. 2017

Termín na prihlasovanie: do 7.4.2017

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...27. 03. 2017

vo štvrtok 6.4.2017 o 14:00 hod. v posluchárni M/223