Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Soňa Kilianová, PhD....05. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...18. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 10. 2021

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Voľby do ŠKAS - podávanie návrhov kandidátov 04. 10. 2021

Lehota na podávanie návrhov: utorka 19. októbra, do 14:30 hod.