Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teoretickej fyziky - Amina Khatun (19.10.2021)08. 10. 2021

v utorok 19.10.2021, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Voľby do ŠKAS - podávanie návrhov kandidátov 04. 10. 2021

Lehota na podávanie návrhov: utorka 19. októbra, do 14:30 hod.

Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK a...13. 10. 2021

v pondelok 18.10.2021 o 15:00 hod. v Aule UK, vstup na pozvánky

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...13. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...14. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou