Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Zasadnutie AS FMFI UK (25.10.2021)18. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Soňa Kilianová, PhD....05. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...18. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213