Aktuality

Správy od 4931 do 776 z 776

Neaktuálne oznamy

Workshop informačnej výchovy (14.3.2017, 16.3.2017)09. 03. 2017

v rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc

Výstava kníh (13.3 - 17.3.2017)09. 03. 2017

získaných z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia

Zasadnutie AS FMFI UK (13.3.2017)08. 03. 2017

v pondelok 13.3.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Róbert Jajcay (9.3.2017)07. 03. 2017

vo štvrtok 9.3.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Pohonné systémy - Vladimír Kutiš (8.3.2017)07. 03. 2017

v stredu 8.3.2017 o 17:00 v Aule BC 300 na FIIT STU