Aktuality

Správy od 4921 do 730 z 730

Neaktuálne oznamy

Docent na KI (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2016

Docenti na KAFZM (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v októbri...

Docenti na KTFDF (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docentov na Katedru teoretickej fyziky a didaktiky fyziky s nástupom v októbri 2016

Docenti na KEF (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v októbri 2016

Docent na KJFB (výberové konanie)18. 05. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v októbri 2016