Aktuality

Správy od 4901 do 777 z 777

Neaktuálne oznamy

VEGA 201815. 03. 2017

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

SOŠ drevárska - ponuka práce pre absolventov15. 03. 2017

Majster odbornej výchovy pre študijný odbor Mechanik počítačových sietí

Využitie dátovej analytiky a štatistiky v komerčnej sfére -...15. 03. 2017

v pondelok 20.3.2017 o 14:00 hod. v posluchárni A

Programy Nasa na výskum blízkozemských asteroidov - Peter...15. 03. 2017

v stredu 22.3.2017 o 13:10 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...15. 03. 2017

v piatok 17.3.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213