Aktuality

Správy od 4961 do 775 z 775

Neaktuálne oznamy

Vedecký pracovník (výberové konanie)01. 02. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v apríli 2017

Vedeckí pracovníci (výberové konanie)31. 01. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom...

Seizmologický seminár - prof. Dr. Heiner Igel (30.1.2017)27. 01. 2017

v pondelok 30.1.2017 o 14:30 hod. v miestnosti F1/219

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2017/201826. 01. 2017

uzávierka žiadostí: do 28.2.2017

Projekty APVV - predkladanie záverečných a ročných správ 24. 01. 2017

Ročná správa - termín: do 31.1.2017, na CPP do 30.1.2017 do 14:30