Aktuality

Správy od 4941 do 753 z 753

Neaktuálne oznamy

Nadácia Tatra banky: Výzva E-talent13. 10. 2016

Výskum v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky, zoskupenia študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov. Termín: do 4.11.2016

Pravidelné jesenné stretnutie doktorandského štúdia...13. 10. 2016

v utorok 18.10.2016 o 14:15 v posluchárni F1

Stretnutie akademickej obce a ostatných zamestnancov FMFI...12. 10. 2016

v pondelok 24.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni A

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...12. 10. 2016

v piatok 14.10.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teórie grafov - Christian Rubio-Montiel...10. 10. 2016

vo štvrtok 13.10.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213