Aktuality

Správy od 4891 do 777 z 777

Neaktuálne oznamy

Nukleárny seminár - Matej Melo (22.3.2017) 17. 03. 2017

v stredu 22.3.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Takáč, PhD....16. 03. 2017

v pondelok 27.3.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Senzory pre satelity - Ondrej Závodský (22.3.2017)16. 03. 2017

v stredu 22.3.2017 o 17:00 hod. v Aule BC 300 v budove FIIT STU

VEGA pre SAV 15. 03. 2017

Výzva na podávanie žiadosti o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018 v Slovenskej akadémii vied

APVV výzva SK-CN 201715. 03. 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...