Aktuality

Ideálny tvar ponorky26. 04. 2024

25.4.2024, www.quark.sk. Prečo nemajú ponorky tvar ako ryby? Možno si poviete, že veď majú – podlhovastý a so špicatou prednou časťou. A v tom je háčik....

Naše dievčatá vyhrali VŠ ligu vo volejbale24. 04. 2024

Dievčatá Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského obhájili víťazstvo vo Vysokoškolskej lige vo volejbale pre rok 2024.

PROBASTAT 202417. 04. 2024

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v dňoch 20. až 24. mája 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Organizátormi konferencie sú:...

Stredoeurópska platforma pre plazmou podporované povrchové...15. 04. 2024

Od apríla 2024 bude novovzniknuté centrum Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov (CENAM) počas nasledujúcich troch rokov spoluriešiteľom projektu...

Mini-workshop o supravodivosti15. 04. 2024

Mini-workshop: superconductivity, correlations, transport and layered materials sa uskutoční v dňoch 29. - 30.4.2024. Na jeho organizácií sa podieľajú a...

FMFI UK navštívil výkonný tajomník svetovej organizácie...11. 04. 2024

Organizácia Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) bola založená v roku 1996 so sídlom vo Viedni v Rakúsku. Jej úlohou je vybudovať overovací...

Úmrtie britského fyzika Petra Higgsa 10. 04. 2024

S poľutovaním sme prijali informáciu o úmrtí fyzika P. Higgsa, ktorého objav Higgsovho bozónu posunul hranice poznania ľudstva. Na experimentoch ATLAS vedúcich...

Kapilárne kvitnutie08. 04. 2024

7.4.2024, www.quark.sk. Kapilarita alebo vzlínavosť je fyzikálny jav, ktorý pomáha rastlinám v boji s gravitáciou. Voda zázračne stúpa v tenkých rúrkach proti...

Sila atmosféry02. 04. 2024

30.3.2024, www.quark.sk. Skúsme sa zamyslieť nad vzduchom okolo nás. Určite začneme premýšľať o kyslíku, ktorý nám umožňuje dýchať. Kyslík však tvorí iba 21 %...

KEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Neaktuálne oznamy

Docenti na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Športový deň detí na MATFYZE29. 05. 2024

v piatok 21.6.2024 od 15:00 do 17:00, pavilón športu FMFI UK

Minikonferencia o vzdelávaní učiteľov informatiky a...29. 05. 2024

v piatok 31.5.2024 od 9:00 v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Iryna Zabaikina...28. 05. 2024

v stredu 19.6.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F1/108