Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dušan Kavický (23.8.2022)01. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marián Rynik (23.8.2022)01. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 14:45 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Trúsiková (23.8.2022)01. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Lucia Klinovská...01. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 11:30 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Martin Baláž (18.8.2022)31. 07. 2022

vo štvrtok 18.8.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Karol Havrila (18.8.2022)31. 07. 2022

vo štvrtok 18.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni C

Vedátor Kováčik: Hubblove najväčšie objavy boli...23. 07. 2022

21.7.2022, www.sme.sk. SAMUEL Kováčik teoretický fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a autor projektu Vedátor v rozhovore pre SME približuje, čo...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 07. 07. 2022

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2022/2023 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Fyzik Tokár: Higgsov bozón je „božskou“ časticou, bez neho...06. 07. 2022

1.7.2022, www.dennikn.sk. Štvrtého júla uplynie 10 rokov od ohlásenia objavu Higgsovho bozónu. Denník N sa rozprával s fyzikom Stanislavom Tokárom z FMFI UK...

Dva dni s didaktikou matematiky 202229. 06. 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je...

Neaktuálne oznamy

SPP distribúcia - graduate program08. 06. 2022

Graduate - Špecialista koncepcie a hydrauliky miestnych sietí

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

APVV - PP MSCA PF 202206. 06. 2022

Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Učiteľ 2. stupňa - ZŠ Lozorno06. 06. 2022

zameranie - matematika alebo fyzika alebo informatika

Algebraic Graph Theory International Webinar (7.6.2022)06. 06. 2022

v utorok 7.6.2022 o 19:00 hod.