Aktuality

Inovačné vzdelávanie 20. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ponúka učiteľom matematiky a fyziky na základných a stredných školách inovačné...

Informatický (dvoj)deň 202218. 10. 2022

sa pod záštitou FMFI UK uskutočnil online v dňoch 10-11.10.2022

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ05. 10. 2022

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2022, finančné a záverečné správy: 25.1.2023

Úspešný Astroworkshop 202205. 10. 2022

sa uskutočnil v dňoch 23. - 25.9.2022 na AGO v Modre

Fyzik Tekel: Svet je skutočne absurdný. Dôsledky kvantovej...05. 10. 2022

4.10.2022, tech.sme.sk. Rozhovor s Jurajom Tekelom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiku UK v Bratislave o Nobelovej cene za fyziku.

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 01. 10. 2022

Ročné správy: do 15.11.2022, záverečné správy: do 25.1.2023

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Prevzatie absolventských dokladov 29. 09. 2022

na Oddelení vzdelávania UK po predchádzajúcej dohode

Komenského College28. 09. 2022

akademická komunita a ročný program v spolupráci s Univerzitou Komenského

Koronavírus: Aktuálne usmernenia FMFI UK pre ZS 2022/202328. 09. 2022

vyplývajúce z rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK

Neaktuálne oznamy

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Prezentácia knihy EUKLIDES / ZÁKLADY10. 11. 2022

Pozývame Vás na prezentáciu knihy prof. Čižmára Euklides Základy, ktorá sa uskutoční v rámci veľtrhu Bibliotéka v sobotu 12.11.2022 o 16:00 hod.

Seminár z fyziky plazmy - Martin Kuťka (10.11.2022)09. 11. 2022

vo štvrtok 10.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51