Aktuality

Úspešný iBobor 202213. 11. 2022

V dňoch 7. až 11. novembra sa už šestnásty krát konala informatická súťaž iBobor, na ktorej organizácii sa významnou mierou podieľali zamestnanci fakulty.

Na oblohe je stále čo objavovať09. 11. 2022

7.11.2022. JOJ 24. Navštívte s reláciou Spektrum 24 observatórium Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre a ukážeme vám, čo všetko sa dá vidieť na...

Nový twinningový EÚ projekt na Matfyze04. 11. 2022

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS, ktorého koordinátorom je UK (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)

APVV Slovensko - Francúzsko 202203. 11. 2022

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej...

Prospechové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2022/2023

Odborové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2022/2023

Mentoring žiadateľov o ERC granty - grantová výzva27. 10. 2022

Nadácia ESET a CVTI SR spúšťa 2. ročník mentoringového programu pre podporu žiadostí o prestížne granty Európskej rady pre výskum (ERC)

Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona27. 10. 2022

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s...

Fyzik a popularizátor vedy Samuel Kováčik o tom, prečo nie...24. 10. 2022

23.10.2022, www.hnonline.sk. Fyzik Samuel Kováčik z FMFI UK v rozhovore hovorí aj o tom, prečo je taký motivovaný popularizovať vedu, alebo či má vo svojom...

Veľtrhy vzdelávania 23. 10. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky sa pravidelne zúčastňuje veľtrhov vzdelávania tak na Slovensku ako aj v Čechách. V najbližších dňoch nás môžete nájsť...

Neaktuálne oznamy

Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)18. 11. 2022

v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty15. 11. 2022

sa uskutoční v pondelok 21.11.2022 o 14:30 hod. v posluchárni F2

Algebraic Graph Theory International Webinar (15.11.2022)14. 11. 2022

v utorok 15.11.2022 o 19:00 hod.

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK (16.11.2022)10. 11. 2022

v stredu 16.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F1

Odborní asistenti (výberové konania)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky, na Katedru...