Aktuality

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Terézia Eckertová...04. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominik Babál (24.8.2022)04. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Askar Gafurov (23.8.2022)03. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 15:00 hod. v miestnosti I/9 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Stanislav Krajčovič...03. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Michal Ďurian (26.8.2022)03. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 8:30 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mostafa Elsayed Ali Hassan...02. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 12:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Arian Fateh Borkhari...02. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jana Jakubičková...02. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 9:30 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juliána Tomeková...01. 08. 2022

vo štvrtok 25.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Vishal Dwivedi (25.8.2022)01. 08. 2022

vo štvrtok 25.8.2022 o 9:30 hod. v miestnosti F2/167

Neaktuálne oznamy

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.6.2022)24. 06. 2022

v stredu 29.6.2022 o 17:00 hod. v miestnosti F1/364

Pedagóg - webdizajn a informatika20. 06. 2022

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky webdizajnu a...

Algebraic Graph Theory International Webinar (21.6.2022)20. 06. 2022

v utorok 21.6.2022 o 19:00 hod.

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Šubjaková (7.7.2022)10. 06. 2022

v piatok 7.7.2022 o 11:30 hod. v miestnosti F2/125

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Dominik Rist...10. 06. 2022

v stredu 15.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125