Aktuality

Tretí rok projektu MaTeK18. 12. 2023

Video projektu MaTeK stručne predstavuje stretnutie študentov zapojených krajín do projektu, ktoré sa konalo v máji 2023 v Prahe.

Úspech našich mladých vedcov14. 12. 2023

Nádejní mladí slovenskí vedci, na ktorých príprave sa podieľala aj naša fakulta, vybojovali v Thajsku jednu striebornú a štyri bronzové medaily.

Veľvyslanectvo mladých 2023/202408. 12. 2023

Agentúra Star production pripravila v poradí 14. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých.

Absolvent FMFI finalistom IT SPY 202329. 11. 2023

Absolvent študijného programu Informatika Matej Fedor sa so svojou diplomovou prácou "Monitorovanie a riadenie nanopórových sekvenačných behov" pod vedením...

Medzi výhercami Climathonu 2023 aj doktorandka FMFI UK28. 11. 2023

Elena Štefancová z Katedry aplikovanej informatiky sa spolu so svojím tímom Green Guardians umiestnila na 2.mieste hackathonu Climathon Bratislava 2023.

Opustil nás docent Gašparík 25. 11. 2023

Vo veku 81 rokov nás v utorok 21.11.2023 opustil náš kolega doc. RNDr. Vladimír Gašparík, CSc. z Katedry experimentálnej fyziky.

Poslucháreň A ozdobená obrazom Alexandry Dyalee22. 11. 2023

Dňa 28. septembra sa konalo slávnostné odhalenie obrazu Numeri Nexum našej študentky Alexandry Dyalee.

Opustil nás docent Holý15. 11. 2023

14. novembra nás opustil náš kolega a priateľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

Fyzik Sitár: Bez vedy by sme pracovali s motykou na poli a...13. 11. 2023

12.11.2023, plus7dni.pluska.sk. Dlhé roky pôsobil Branislav Sitár v CERN. Teší ho, že Slovensko spustilo prevádzku tretieho jadrového bloku v Mochovciach, za...

iBobor 2023 13. 11. 2023

Oddelenie didaktiky informatiky v dňoch 6. - 10. novembra 2023 úspešne zorganizovalo už 17. ročník súťaže Informatický bobor.

Neaktuálne oznamy

Doktorandské kolokvium KAI - Janka Boborová (25.3.2024) 20. 03. 2024

v pondelok 25.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Pisarčíková...20. 03. 2024

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe astronómia a astrofyzika Termín obhajoby: 9. apríla 2024 o...

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - elektronické hlasovanie19. 03. 2024

elektronické hlasovanie v dňoch 16. až 18. apríla 2024 (0:00 - 24:00)

Riadne voľby do ŠKAS FMFI UK - navrhovanie kandidátov19. 03. 2024

Lehota na podávanie návrhov kandidátov: 8. apríla 2024 (pondelok), do 14:00 hod.

Seminár z algebraickej teórie grafov - István Porupsánszki...19. 03. 2024

v piatok 22.3.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online