Aktuality

Euro-Japanese Conference on Nonlinear Diffusion24. 10. 2023

16.-20. októbra 2023 sa v Madride konala konferencia "Euro-Japanese Conference on Nonlinear Diffusion", ktorá bola venovaná pamiatke prof. Mareka Filu. Na...

Šoltésove dni 202324. 10. 2023

Členovia Oddelenia didaktiky fyziky KDMFI organizovali v dňoch 19. – 20. októbra 2023 na FMFI UK odbornú konferenciu pre učiteľov fyziky základných a stredných...

Podcast "Etika umelej inteligencie"20. 10. 2023

20.10.2023, RTVS - Podcastová verzia relácie Symposion. Umelá inteligencia nám v mnohom pomáha, jej rozvoj však otvára aj množstvo neočakávaných, netechnických...

Informatický deň 202319. 10. 2023

6. októbra 2023 sa v priestoroch fakulty uskutočnil ďalší ročník stretnutia učiteľov informatiky na základných a stredných školách pod taktovkou Oddelenia...

Stretnutie absolventov Matematicko-fyzikálnej fakulty17. 10. 2023

V sobotu 7. októbra 2023 sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky odohrala milá udalosť. Na fakulte sa stretli absolventi z roku 1983 – primárne...

Podceňované: minulé a budúce zemetrasenia na Slovensku17. 10. 2023

16.10.2023, aktuality.sk. Zemetrasenie 9. októbra 2023 na východnom Slovensku nám bolestivo pripomenulo, že územie Slovenska nebolo, nie je a nebude bez...

Cena Aurela Stodolu za diplomovú prácu 11. 10. 2023

Absolvent študijného programu Ekonomicko-finačná matematika a modelovanie Juraj Jankola získal za svoju diplomovú prácu v oblasti energetiky cenu, ktorú...

Prémie LF piatim našim účastníkom ŠVK 04. 10. 2023

Literárny fond udelil prémie za práce Študentskej vedeckej konferencie 2023 aj účastníkom z FMFI UK.

Profesor Povinec, člen Kráľovskej spoločnosti pre chémiu 02. 10. 2023

Kráľovská spoločnosť pre chémiu (Spojené kráľovstvo) zvolila profesora Povinca za svojho člena

Cena Mateja Bela pre profesora Čižmára02. 10. 2023

Profesor Ján Čižmár získal hlavnú Cenu Mateja Bela od Literárneho fondu za kompletný preklad diela EUKLIDES: Základy.

Neaktuálne oznamy

Seminár z teórie grafov - István Porupsánszki (21.3.2024)19. 03. 2024

vo štvrtok 21.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Karolína Miková, PhD....18. 03. 2024

v pondelok 8.4.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C

Doktorandské kolokvium KAI - Filip Kerák (18.3.2024) 12. 03. 2024

v pondelok 18.3.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z teórie grafov - Jorik Jooken (14.3.2024)11. 03. 2024

vo štvrtok 14.3.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Jorik Jooken (15.3.2024)11. 03. 2024

v piatok 15.3.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F 108