Aktuality

Horizon Europe Young Observers09. 05. 2022

príležitosť pre študentov magisterského štúdia

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)29. 04. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Voľba kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie 2023 -...29. 04. 2022

Akademický senát FMFI UK na zasadnutí dňa 11. apríla 2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FMFI UK na nasledujúce funkčné obdobie. Volebné zasadnutie AS FMFI...

E-knihy – ProQuest Ebook Central27. 04. 2022

Trvalý prístup k e-knihám

Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na UK27. 04. 2022

Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK

Pomoc a podpora pre ľudí z Ukrajiny - nábor dobrovoľníkov21. 04. 2022

pre Asistenčné centrum pomoci na Bottovej v Bratislave

Aktualizácia pandemických opatrení od 21.4.2022 20. 04. 2022

zmeny povinností pri prekrytí horných dýchacích ciest, zmeny domácej izolácie pri pozitívnom teste a zrušenie karantény po kontakte s pozitívne testovanou...

Riešenie projektu MaTeK na FMFI UK31. 03. 2022

Aktuálne video prezentuje bližší pohľad na prácu koordinujúceho pracoviska celého projektu.

Cena CRYTUR 202215. 03. 2022

o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl. Termín na prihlasovanie predĺžený do...

Neaktuálne oznamy

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár KEF - Denis Kochan (9.6.2022)30. 05. 2022

vo štvrtok 9.6.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

The postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 27. 05. 2022

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava, seeks candidates for a...

Nukleárny seminár - Adam Broniš (1.6.2022)26. 05. 2022

v stredu 1.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/111

Semináre Katedry teoretickej fyziky - Peter Čišovský,...26. 05. 2022

v utorok 31.5.2022 o 14:00 a 14:30 hod. v miestnosti F2/125