Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
Písomná časť: 21.6.2018 o 9:00 hod. v miestnosti F1/327
Obhajoba a ústna skúška:  25.6.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364
Predseda: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
  1. Alžbeta Brisudová