Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika

Študijný program: Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika
Obhajoba a ústna skúška:  24.6.2024 o 9:00 hod. 
Miestnosť: F1/364
Predseda: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
    1. Samuel Hlavatý
    2. Peter Váš