Ekonomická a finančná matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika
Písomná štátna skúška: 25.6.2018 o 10:45 hod. v posluchárni A
Obhajoba a ústna skúška:  27. a 28.6.2018 o 9:00 hod. 
Miesto: M/X
Predseda: doc. RNDr. Margaréta Halická, PhD.

 27.6.2018:

 1. Matúš Bagin
 2. Veronika Goceljaková
 3. Juraj Hanuš
 4. Máté Hégli
 5. Jakub Hrbáň
 6. Jakub Hrdina
 7. Mário Igaz
 8. Dávid Jablonický
 9. Zuzana Jankechová

28.6.2018:  

 1. Ivona Jurášková
 2. Kristína Katráková
 3. David Kostka
 4. Anna Mária Laurenčíková
 5. Lucia Macháčková
 6. Boris Scherer
 7. Lukáš Sýkora
 8. Matej Šošovička
 9. Dominika Víteková

Študijný program: Ekonomická a finančná matematika
Písomná štátna skúška: 25.6.2018 o 10:45 hod. v posluchárni A
Obhajoba a ústna skúška:  27. a 28.6.2018 o 9:00 hod. 
Miesto: M/XI
Predseda: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

 28.6.2017: 

 1. Adam Fajkus
 2. Martin Faktor
 3. Ján Gašper
 4. Simona Ihnátová
 5. Jakub Kandričák
 6. Alena Kiššová
 7. Anna Košútová
 8. Michal Lušťoň

29.6.2017:   

 1. Pavol Lisý
 2. Paulína Miškovová
 3. Zsolt Bognár
 4. Anna Nevajda
 5. Michaela Peštová
 6. Samuel Zboja
 7. Nikoleta Podstrelená
 8. Patrícia Pužárová
 9. Matúš Rako