Dátová veda

Študijný program: Dátová veda
Ústna skúška: 19.6.2024 o 8:00 hod.
Miesto: M VIII
Predseda: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
 1. Roderik Antol
 2. Tomáš Belák
 3. Barbora Bezáková
 4. Vladimíra Brožová
 5. Jakub Caban
 6. Valter Cingel
 7. Andrej Čerňanský
 8. Peter Franček
 9. Terézia Füleová
 10. Lukáš Gáborik
 11. Gabriela Chutňáková  
 12. Lukáš Jankola

Študijný program: Dátová veda
Ústna skúška: 20.6.2024 o 8:00 hod.
Miesto: M VIII
Predseda: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
 1. Paulína Jaremčuková
 2. Ján Kamas
 3. Terézia Koleková
 4. Mária Kopecká
 5. Adam Lopaška
 6. František Václav Man
 7. Adrián Pauer
 8. Dávid Pitoňák
 9. Viktória Pravdová
 10. Matej Štauder
 11. Dávid Števaňák
 12. Maximilián Zivák

Študijný program: Dátová veda
Obhajoba BP: 25.6.2024 o 8:00 hod.
Miesto: M IX
Predseda: prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
 1. Tomáš Belák
 2. Valter Cingel
 3. Andrej Čerňanský
 4. Lukáš Gáborik
 5. Roman Hudec
 6. Lukáš Jankola
 7. František Václav Man
 8. Alžbeta Novotná
 9. Viktória Pravdová

Študijný program: Dátová veda
Obhajoba BP: 26.6.2024 o 8:00 hod.
Miesto: M XI
Predseda: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
 1. Roderik Antol
 2. Vladimíra Brožová
 3. Jakub Caban
 4. Terézia Füleová
 5. Ján Kamas
 6. Monika Kobelárová
 7. Adam Lopaška
 8. Adrián Pauer
 9. Matúš Rohaľ
 10. Matej Štauder

Študijný program: Dátová veda
Obhajoba BP: 27.6.2024 o 8:00 hod.
Miesto: M IX
Predseda: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
 1. Barbora Bezáková
 2. Peter Franček
 3. Lea Gogová
 4. Gabriela Chutňáková
 5. Michal Chymo
 6. Paulína Jaremčuková
 7. Terézia Koleková
 8. Dávid Pitoňák
 9. Dávid Števaňák  
 10. Maximilián Zivák