Informatika

Študijný program: Informatika
Ústna skúška: 25.6.2024 o 8:30 hod., M/I
Obhajoba BP: 26.6.2024 o 8:30 hod.,
M/I (pre prezenčne prítomných)
Predseda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

 25.6.2024 o 8:30, M/I, predmet Informatika: 

 1. Emma Baďurová
 2. Hana Derková
 3. Michal Farnbauer
 4. Terézia Gurová
 5. Alex Haščík
 6. Lukáš Heldák
 7. Anton Kica
 8. Martin Košovský

25.6.2024 o 8:30, M/I, predmet Matematika: 

 1. Peter Bruha
 2. Hana Derková
 3. Terézia Gurová
 4. Alex Haščík
 5. Lukáš Heldák
 6. Martin Hošek
 7. Anton Kica
 8. Martin Košovský

26.6.2024 o 8:30, M/I, obhajoba bakalárskej práce: 

 1. Emma Baďurová
 2. Nadiya Balanchuk
 3. Lukáš Bujňák
 4. Adam Dávid Detko
 5. Hana Derková
 6. Lukáš Horňáček
 7. Lukáš Hudcovský
 8. Terézia Kabátová
 9. Anton Kica
 10. Martin Košovský

Študijný program: Informatika
Ústna skúška:25.6.2024 o 8:30 hod., M/II
Obhajoba BP: 22.6.2021 o 8:30 hod., 
M/II - pre prezenčne prítomných
Predseda: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

25.6.2024 o 8:30, M/II, predmet Informatika:  

 1. Maximilián Martin Krošlák
 2. Marek Lošonský
 3. Marek Michalovič
 4. Emma Pásztorová
 5. Radoslav Petráni
 6. Havriil Pietukhin
 7. Zuzana Skubeňová
 8. Michal Švec
 9. Jakub Tarhovický

25.6.2024 o 8:30, M/II, predmet Matematika: 

 1. Maximilián Martin Krošlák
 2. Marek Lošonský
 3. Emma Pásztorová
 4. Radoslav Petráni
 5. Havriil Pietukhin
 6. Kristína Rybárová
 7. Jakub Tarhovický

26.6.2024 o 8:30, M/II, obhajoba bakalárskej práce:  

 1. Maximilián Martin Krošlák
 2. Marek Lošonský
 3. Marek Michalovič
 4. Emma Pásztorová
 5. Radoslav Petráni
 6. Havriil Pietukhin
 7. Zuzana Skubeňová
 8. Michal Švec
 9. Jakub Tarhovický
 10. Richard Steven Žilinčík