Aplikovaná informatika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24.6.2019 o 9:00 hod.
Miesto: poslucháreň B
Predseda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
 1. Simona Bačkovská 
 2. Marián Bagyanszký 
 3. Martin Bernát 
 4. Pavol Freivolt 
 5. Patrik Furmánek  (bez obhajoby BP)
 6. Júlia Gablíková 
 7. Lukáš Gajdošech 
 8. Balász Horváth 
 9. Martin Hrebeňár 
 10. Ondrej Hrušovský  (iba obhajoba BP)
 11. Michal Chamula  (iba obhajoba BP)

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2019 o 9:00 hod.
Miesto: I 23
Predseda: doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.


24.6.2019:

 1. Miroslav Janočko 
 2. Daniel Kisel
 3. Michal Kováč
 4. Jakub Kracina
 5. Jozef Kubík 
 6. Daniel Kyselica  
 7. Mária Maďarová *

25.6.2019: 

 1. Filip Pavlove 
 2. Jakub Soviš 
 3. Dušan Suja (iba obhajoba BP)
 4. Erik Szalay 
 5. Dávid Šuba 
 6. Tomáš Takács 
 7. František Tomana (bez obhajoby BP)
 8. Adam Trizna 

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2019 o 9:00 hod.
Miesto:I 9
Predseda: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


24.6.2019:
  

 1. Michal Pázmány 
 2. Matej Rychrárik 
 3. Tamara Savkova 
 4. Soňa Senkovičová
 5. Boris Silný 
 6. Michal Singer 
 7. Lukáš Slaninka 

25.6.2019:    

 1. Klaudia Turočeková 
 2. Jakub Valent 
 3. Tomáš Velich
 4. Monika Vlčková 
 5. Adam Vozár 
 6. Michal Zrubec 
 7. Emil Zvarík (bez obhajoby BP)