Aplikovaná informatika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2020 o 9:00 hod.
Miesto: poslucháreň A
Predseda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

24.6.2020:

 1. Šimon Babál    9,00
 2. Simona Bačkovská (bez obhajoby)
 3. Iveta Bálintová 
 4. Miroslav Baluch
 5. Martin Bernát (iba obhajoba BP)    11,00
 6. Erik Bíly 
 7. Denis Čapkovič 

25.6.2020: 

 1. Richard Dominik    9,00
 2. Matej Dráb 
 3. Šimon Drastich 
 4. Filip Eliaš    11,00
 5. Matúš Gál
 6. Tatiana Gyurcsovicsová

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2020 o 9:00 hod.
Miesto: poslucháreň F1
Predseda: doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.


24.6.2020:

 1. Andrea Hajná     9,00
 2. Zuzana Halgašová 
 3. Nikola Horníková 
 4. Balázs Horváth 

25.6.2020: 

 1. Zuzana Hlávková    9,00
 2. Norbert Jurík
 3. Linda Jurkasová 
 4. Filip Kerák    11,00
 5. Dáša Keszeghová 
 6. Nikolaj Kniha

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2020 o 9:00 hod.
Miesto:Poslucháreň B
Predseda: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


24.6.2020:
  

 1. Andrej Kočalka    9,00
 2. Matej Kormut
 3. Tomáš Kosec (bez obhajoby)
 4. Konrád Muller (bez obhajoby)   11,00
 5. Iveta Krempaská 
 6. Eduard Krivánek 

25.6.2020:    

 1. Maroš Malý    9,00
 2. Tomáš Maťko
 3. Richard Meszároš
 4. Jozef Mizerík    11,00
 5. Ivana Nemsilajová
 6. Jana Oravcová

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 24. a 25.6.2020 o 9:00 hod.
Miesto: poslucháreň F2
Predseda: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.


24.6.2020:
 

 1. Michal Pázmány   9,00
 2. András Risnyovszký 
 3. Martin Slimák (bez obhajoby BP)
 4. Andrea Smiešna    11,00
 5. Róbert Sternmuller 
 6. Erik Szalay
 7. František Tomana (iba obhajoba BP)

25.6.2020:    

 1. Adam Valentovič    9,00
 2. Juraj Vetrák 
 3. Monika Vlčková 
 4. Ján Zdarilek    11,00
 5. Andrej Zemko
 6. Michal Zrubec (bez obhajoby BP)
 7. Emil Zvarík (iba obhajoba BP)