Aplikovaná informatika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 25. a 26.6.2018 o 9:00 hod.
Miesto: poslucháreň B
Predseda: doc. RNDr.Damas Gruska, PhD.


25.6.2018:
  

 1. Tamás Danis
 2. Patrik Furmánek
 3. Gabriel Halasi - LEN obhajoba BP
 4. Peter Hlatky - BEZ obhajoby BP
 5. Kristína Karafová
 6. Máté Tibor Krajczár - LEN obhajoba BP
 7. Roman Kuruc
 8. Martin Mašek

26.6.2018:   

 1. Tomáš Michalík - LEN obhajoba BP
 2. Alexandra Nyitraiová
 3. Michal Ondrejička
 4. Zoltán Onódy
 5. Michal Plevka
 6. Patrik Priebera
 7. Gábor Puskás
 8. Marianna Ráchelová
 9. Michaela Vávrová - BEZ obhajoby BP 

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 25. a 26.6.2018 o 9:00 hod.
Miesto: I 23
Predseda: doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.


25.6.2018:

 1. Sabína Fačkovcová - LEN obhajoba BP
 2. Radoslav Hečko
 3. Klára Horváthová - LEN obhajoba BP
 4. Matej Kopčík
 5. Lucia Kubíčková
 6. Gabriela Slaninková
 7. Dušan Suja
 8. Richard Tóth

26.6.2018:  

 1. Károly Belokolský - LEN obhajoba BP
 2. Jonatan Ondrej Foltýn
 3. Tomáš Grešík - BEZ obhajoby BP
 4. Dominik Kotvan
 5. Andrea Spišáková
 6. Lívia Staškovičová
 7. Péter Stingel
 8. Viktória Šimšíková
 9. Dana Škorvánková 

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 25. a 26.6.2018 o 9:00 hod.
Miesto:I 9
Predseda: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.


25.6.2018:
  

 1. Radovan Balog
 2. Soňa Barteková - LEN obhajoba BP
 3. Tomáš Bočinec
 4. Martina Bodišová
 5. Tomáš Bordáč
 6. Michal Brcko
 7. Milan Cifra
 8. Martin Demeter
 9. Adam Vozár - BEZ obhajoby BP

26.6.2018:    

 1. Ingrid Bohunická - LEN obhajoba BP
 2. Daniel Derevjanik
 3. Izabela Dobšovičová
 4. Martina Ďuricová
 5. Patrik Fašang
 6. Miroslav Ferienčík
 7. Ondrej Hrušovský - BEZ obhajoby BP
 8. Michal Chamula
 9. Patrícia Marmanová