Aplikovaná informatika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Aplikovaná informatika
Obhajoba bakalárskej práce, štátne skúšky
Deň: 30.8.2019 o 9:00 hod.
Miesto:I 9
Predseda: doc. RNDr. Dušan Guller, CSc.
  1. Pavol Freivolt