Manažérska matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Manažérska matematika
Obhajoba BP a ústna skúška: 24.6.2024 o 8:30 hod. 
Miesto:M II
Predseda: doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.
 1. David Belobrad
 2. Michaela Kyseľová
 3. Zuzana Mydlárová
 4. Jana Oginčuková
 5. Ivo Ondruš
 6. Radek Ivančo

Študijný program:Manažérska matematika
Obhajoba BP a ústna skúška:24.6.2024 o 8:30 hod. 
Miesto:M I
Predseda: doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA
 1. Eszter Bencsík
 2. Jakub Fábry
 3. Viktória Jánošová
 4. Linda Krajčovičová
 5. Nikolaj Matisko
 6. Viktória Špaleková
 7. Henrieta Turčeková
 8. Laura Vavrová