Manažérska matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Manažérska matematika
Obhajoba BP: 20.6.2018 o 8:00 hod. 
Ústna skúška:  28.6.2018 o 8:00 hod. 
Miesto: M/VII, M/VIII
Predseda: doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD. 
 1. Katarína Bátovská
 2. Lukáš Bihary
 3. Monika Čárska
 4. Alžbeta Čierťaská
 5. Simona Demová
 6. Katarína Dodoková
 7. Erika Dubajová
 8. Karolína Foltínová
 9. Kamila Friedrichová
 10. Samuel Gibas
 11. Tamara Halešová
 12. Brigita Holendová
 13. Tadeáš Chujac
 14. Martina Jantová
 15. Tomáš Jurica
 16. Juraj Kamenský
 17. Ondrej Kasar
 18. Diana Kissová
 19. Mária Kostická
 20. Michal Kostka
 21. Šimon Kúdelka
 22. András Lépes
 23. Martin Majer
 24. Ivana Masaryková
 25. Ema Mihálová
 26. Karin Miksádová
 27. Noémi Mocsiová
 28. Alžbeta Mojžišová
 29. Ema Muchová
 30. Lucia Paldanová
 31. José Daniel Portuondo
 32. Róbert Prášil
 33. Simona Siváková
 34. Laura Stracová
 35. Romana Szabóová
 36. Filip Šramko
 37. Ľubomír Šufliarský
 38. Diana Teľuchová
 39. Agáta Tomková
 40. Barbora Viskupová
 41. Silvia Žákovičová