Legislatíva a tlačivá

Tlačivá týkajúce sa doktorandského štúdia

Čestné prehlásenie

Súbory na stiahnutie:
Čestné prehlásenie
PDF
174.74KiB
25. 04. 2022 14:01:56
DOCX
152.92KiB
25. 04. 2022 14:01:56
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - externé štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - externé štúdium
DOC
271.00KiB
25. 04. 2022 14:44:42
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - interné štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - interné štúdium
DOC
249.00KiB
25. 04. 2022 14:44:42
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
211.76KiB
25. 04. 2022 14:45:50
DOC
176.00KiB
25. 04. 2022 14:45:50
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Prihláška na dizertačnú skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na dizertačnú skúšku
PDF
148.10KiB
25. 04. 2022 14:46:57
DOC
165.00KiB
25. 04. 2022 14:46:57
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Súbory na stiahnutie:
Rámcový projekt k téme dizertačnej práce
PDF
137.65KiB
25. 04. 2022 14:48:15
DOC
163.50KiB
25. 04. 2022 14:48:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Výstupný list doktoranda

Súbory na stiahnutie:
Výstupný list doktoranda
DOCX
30.90KiB
13. 10. 2021 10:49:59
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium
PDF
207.23KiB
23. 03. 2022 07:44:15
DOC
177.50KiB
23. 03. 2022 07:44:15
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o jednorázové mimoriadne štipendium (anglická verzia)
PDF
148.69KiB
23. 03. 2022 07:44:14
DOC
177.50KiB
23. 03. 2022 07:44:14
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: prodekanka pre bakalárske a magisterké štúdium

Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia
PDF
164.85KiB
25. 04. 2022 14:53:25
DOC
167.50KiB
25. 04. 2022 14:53:25
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o povolenie obhajoby

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie obhajoby
PDF
206.90KiB
25. 04. 2022 14:49:12
DOC
170.00KiB
25. 04. 2022 14:49:12
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia
PDF
150.70KiB
25. 04. 2022 14:53:41
DOC
168.00KiB
25. 04. 2022 14:53:41
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o vydanie študentského preukazu
DOC
170.00KiB
25. 04. 2022 14:49:12
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o zmenu školiteľa

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o zmenu školiteľa
PDF
186.53KiB
09. 12. 2020 09:26:46
DOCX
13.39KiB
09. 12. 2020 08:25:40
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ