Legislatíva a tlačivá

Tlačivá týkajúce sa doktorandského štúdia

Čestné prehlásenie

Súbory na stiahnutie:
Čestné prehlásenie
PDF
64.59KiB
26. 08. 2019 21:25:17
DOCX
8.53KiB
26. 08. 2019 21:25:17
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - externé štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - externé štúdium
DOC
128.00KiB
06. 07. 2016 10:14:33
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Individuálny študijný plán doktoranda - interné štúdium

Súbory na stiahnutie:
Individuálny študijný plán  doktoranda - interné štúdium
DOC
107.50KiB
06. 07. 2016 10:14:29
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Osobný dotazník

Súbory na stiahnutie:
Osobný dotazník
PDF
140.03KiB
03. 07. 2013 00:00:00
DOC
77.00KiB
03. 07. 2013 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Prihláška na dizertačnú skúšku

Súbory na stiahnutie:
Prihláška na dizertačnú skúšku
PDF
174.84KiB
14. 01. 2016 21:23:02
DOC
25.50KiB
14. 01. 2016 21:21:49
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Súbory na stiahnutie:
Rámcový projekt k téme dizertačnej práce
PDF
85.08KiB
23. 11. 2010 00:00:00
DOC
29.00KiB
23. 11. 2010 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Výstupný list doktoranda

Súbory na stiahnutie:
Výstupný list doktoranda
DOC
4.72MiB
31. 05. 2019 08:49:47
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Vzor autoreferátu (úvodné strany)

Súbory na stiahnutie:
Vzor autoreferátu (úvodné strany)
DOC
207.50KiB
01. 01. 2011 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o platený pobyt v rámci doktorandského štúdia
PDF
95.67KiB
13. 02. 2012 00:00:00
DOC
36.50KiB
13. 02. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o povolenie obhajoby

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o povolenie obhajoby
DOC
84.00KiB
17. 05. 2019 08:57:21
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia
PDF
92.73KiB
13. 02. 2012 00:00:00
DOC
34.00KiB
13. 02. 2012 00:00:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

Súbory na stiahnutie:
Žiadosť o vydanie študentského preukazu
DOC
33.00KiB
08. 07. 2019 12:45:00
(Zobraziť detaily)

Osoba zodpovedná za obsah: referát DRŠ