Oznamy pre zamestnancov

Správy od 871 do 180 z 180

Neaktuálne oznamy

Operačný program Výskum a Inovácie - výzva 19. 04. 2017

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Vedecký pracovník na KAFZM (výberové konanie)13. 04. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom...

APVV výzva SK-FR 201705. 04. 2017

APVV vyhlásilo vyzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej...

Erasmus+ - učiteľská mobilita a mobilita administratívnych...04. 04. 2017

pre akademický rok 2017/2018,

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 21. 03. 2017

ročné správy do 15.11.2017, záverečné správy do 19.1.2018