Novinky

Správy od 661 do 647 z 647

Neaktuálne oznamy

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Odborní asistenti na KAMŠ (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)08. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v januári...

Vedúci fyzikálnych katedier (výberové konanie)08. 10. 2020

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Katedre experimentálnej fyziky a Katedre...

Odborní asistenti na fyzikálne katedry (výberové konania)06. 10. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky, na Katedru...