Novinky

Prednáška sira Rogera Penrosa z Oxfordskej univerzity na UK18. 02. 2019

V piatok 15. februára 2019 o 18.00 hod. vystúpil v Aule UK s prednáškou svetoznámy a uznávaný vedec, britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy sir...

Vedec z FMFI UK sa podieľa na výskume genetiky paviánov04. 02. 2019

V novej štúdii, publikovanej 1.2.2019 v prestížnom časopise Scientific Advances, medzinárodný vedecký tím popisuje genómové sekvencie a evolučnú históriu...

Poďakovanie Akademického senátu FMFI UK29. 01. 2019

Akademický senát FMFI UK vyjadruje poďakovanie prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. za jeho dlhoročnú obetavú prácu v prospech Fakulty matematiky, fyziky a...

Z vyštudovaného matematika podnikateľ, ktorý vedie AI firmu...28. 01. 2019

Rozhovor s Marekom Šebom, úspešným absolventom odboru Ekonomická a finančná matematika na FMFI UK, ktorý pred dvoma rokmi spoluzaložil firmu Cognexa, ktorá...

Matfyzáci takmer vyhrali vianočnú Kaggle súťaž25. 01. 2019

Raz ročne Kaggle, známa platforma pre sprostredkovanie súťaží v oblasti strojového učenia, vyhlasuje súťaž s vianočnou tématikou. Tohtoročnú výzvu prijali...

Zariadenie v Richňave od marca v plnej prevádzke 22. 01. 2019

Od 1. marca 2019 bude Učebno-výcvikové zariadenie UK v Richňave uvedené do plnej prevádzky.

Astrofyzik Patrik Čechvala o zatmení Mesiaca22. 01. 2019

21.1.2019, TA3. V pondelok 21.1.2019 nadránom sme mohli sledovať posledné zatmenie Mesiaca v tomto desaťročí. Ako zatmenie vzniká, ale aj aký má význam Mesiac...

Peter Markoš o novom odbore technická fyzika 21. 01. 2019

19.1.2018, TA3. Na Slovensku sa často hovorí o tom, že málo prepájame vedu s aplikačnou praxou. Odborníci tiež tvrdia, že u nás máme pomerne málo technicky...

Zemi hrozí stále zrážka s inými telesami, mnohé sú ešte...21. 01. 2019

18.1.2019, www.aktuality.sk. Zem sa raz za čas nevyhne zrážke s iným kozmickým telesom. "Čím sú asteroidy väčšie, tým menšia je pravdepodobnosť stretu so...

Prof. Ivan Kalaš: Emil prináša zmenu. Nie len na Slovensku.15. 01. 2019

Učiteľské noviny, 13.1.2019. Hoci je informatika u nás povinným predmetom od tretieho ročníka základnej školy, na jej výučbu neexistuje dostatok vhodných...

Neaktuálne oznamy

APVV Slovensko – Česko 2021 08. 10. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Prednáška nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna07. 10. 2021

13. októbra 2021 o 9.30 hod. (streda), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Vydávanie absolventských dokladov 06. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2021, finančné a záverečné správy: 31.1.2021

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 05. 10. 2021

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022