Novinky

Správy od 2401 do 740 z 740

Neaktuálne oznamy

Informačný seminár pre uchádzačov o ERASMUS+ mobilitu 11. 11. 2015

v stredu 25.11.2015 o 13:30 hod. v Auditóriu Maximum UK

Projekty VEGA - aktualizácie riešiteľských kolektívov pre...05. 11. 2015

Termín podávania aktualizácie: 15.12.2015 do 14:00 hod.

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ05. 11. 2015

Termín na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov: 13.11.2015 do 14:00 hod. Termín na podávanie záverečných správ končiacich projektov: 15.1.2016 do...

Grantová výzva pre študentov v nepriaznivej životnej...05. 11. 2015

Termín na podávanie projektov: 23.11.2015

Granty UK - podávanie žiadostí03. 11. 2015

Podávanie žiadostí na rok 2016 Termín: 31.12.2015