Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Fiantok (30.8.2022)08. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2-K6

Obhajoba dizertačnej práce - Arian Fateh Borkhari...02. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Mostafa Elsayed Ali Hassan...02. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 12:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Michal Ďurian (26.8.2022)03. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 8:30 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - Vishal Dwivedi (25.8.2022)01. 08. 2022

vo štvrtok 25.8.2022 o 9:30 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juliána Tomeková...01. 08. 2022

vo štvrtok 25.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Stanislav Krajčovič...03. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 11:00 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominik Babál (24.8.2022)04. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Terézia Eckertová...04. 08. 2022

v stredu 24.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Lucia Klinovská...01. 08. 2022

v utorok 23.8.2022 o 11:30 hod. v posluchárni F2/126