Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miloslava Bagínová...10. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/374

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Terézia Fulová (17.7.2023)28. 06. 2023

v pondelok 17.7.2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - M.Sc. Sahithya Atikukke...28. 06. 2023

v utorok 11.7.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Rajník (3.7.2023)15. 06. 2023

v pondelok 3.7.2023 o 9:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Radoslav Hurtiš...08. 06. 2023

v piatok 30.6.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Macková (30.6.2023)08. 06. 2023

v piatok 30.6.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tatiana Jašurková...08. 06. 2023

v stredu 28.6.2023 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Simona Gorčáková...29. 05. 2023

v pondelok 12.6.2023 o 10:00 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Karolína Šromeková...29. 05. 2023

v pondelok 12.6.2023 o 11:30 hod. v posluchárni F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jozef Sitarčík (9.2.2023)20. 01. 2023

vo štvrtok 9.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/23 aj online