Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Daniela Džubinská...31. 07. 2023

v utorok 22. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Juraj Vincúr (21.8.2023)01. 08. 2023

v pondelok 21. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/III

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivor Uhliarik (23.8.2023)01. 08. 2023

v stredu 23. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Pecháč (21.8.2023)01. 08. 2023

v pondelok 21. 8. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti I/9 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Zigo (16.8.2023)25. 07. 2023

v stredu 16.8.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Patrik Čechvala...25. 07. 2023

v stredu 16.8.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominika Melicherová...10. 08. 2023

v piatok 25. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miloslava Bagínová...10. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F1/374

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Terézia Fulová (17.7.2023)28. 06. 2023

v pondelok 17.7.2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - M.Sc. Sahithya Atikukke...28. 06. 2023

v utorok 11.7.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2/167