Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Aleksandra Lavrikova...10. 08. 2023

v pondelok 28. 8. 2023 o 09:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Ďurian (24.8.2023)09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti F2/53

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Surovčík (24.8.2023)09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/53

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ján Blaško (24.8.2023) 09. 08. 2023

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 9:00 hod. v miestnosti F2/53

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Uher (31.8.2023)15. 08. 2023

vo štvrtok 31.8.2023 o 12:30 hod. v miestnosti I/32 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Daniela Džubinská...31. 07. 2023

v utorok 22. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Juraj Vincúr (21.8.2023)01. 08. 2023

v pondelok 21. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/III

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivor Uhliarik (23.8.2023)01. 08. 2023

v stredu 23. 8. 2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/9

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Pecháč (21.8.2023)01. 08. 2023

v pondelok 21. 8. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti I/9 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matej Zigo (16.8.2023)25. 07. 2023

v stredu 16.8.2023 o 10:00 hod. v posluchárni C