Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marcel Makovník (8.9.2022)16. 08. 2022

vo štvrtok 8.9.2022 o 10:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Bosáková...10. 08. 2022

v utorok 6.9.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Priesol...10. 08. 2022

v stredu 31.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Buchholcerová...17. 08. 2022

v stredu 31.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti F1/357

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Eva Benková (30.8.2022)05. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Piovarči (30.8.2022)08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 12:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Oravczová...08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Lekár (30.8.2022)08. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti I/32 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Fiantok (30.8.2022)08. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2-K6

Obhajoba dizertačnej práce - Arian Fateh Borkhari...02. 08. 2022

v piatok 26.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2/51