Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Robin Menthéour (2.2.2023)13. 01. 2023

vo štvrtok 2.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/-167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Barbora Eckerová...19. 01. 2023

vo štvrtok 2.2.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/111

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adam Broniš (15.12.2022)05. 12. 2022

vo štvrtok 15.12.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/111

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marcel Makovník (8.9.2022)16. 08. 2022

vo štvrtok 8.9.2022 o 10:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Bosáková...10. 08. 2022

v utorok 6.9.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Priesol...10. 08. 2022

v stredu 31.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anna Buchholcerová...17. 08. 2022

v stredu 31.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti F1/357

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Eva Benková (30.8.2022)05. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Piovarči (30.8.2022)08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 12:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Oravczová...08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online