Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miriam Janíková...09. 11. 2021

v utorok 9.11.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/109 aj online

Voľby do ŠRVŠ - návrhovanie kandidátov (9.11.2021)26. 10. 2021

podávanie návrhov kandidátov do utorka 9.11.2021 do 14:30 hod.

Ustanovujúce zasadnutie ŠKAS (8.11.2021)03. 11. 2021

v pondelok 8.11.2021 o 13:00 hod. v posluchárni F2

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK (8.11.2021)05. 11. 2021

v pondelok 8.11.2021 o 14:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Peter Papp, PhD....22. 10. 2021

v piatok 5.11.2021 o 13:30 hod. v posluchárni C