Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Rusin (23.8.2016)12. 07. 2016

v utorok 23.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti M/126

NGSchool: Letná škola bioinformatiky (14.-21.8.2016)05. 07. 2016

FMFI UK spoluorganizuje Letnú školu bioinformatiky a analýzy sekvenačných dát novej generácie, ktorá sa uskutoční 14.-21.8.2016 v Dolnom Smokovci.

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Blahušiak...12. 07. 2016

vo štvrtok 18.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Boris Andel (18.8.2016)14. 07. 2016

vo štvrtok 18.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Kováčik (17.8.2016)12. 07. 2016

v stredu 17.8.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125