Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Veronika Dropčová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Holecyová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Sopio Melikishvili...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kovaľová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 17:00 hod. v L´Ecole Supérieure d´Electricité (SUPELEC)

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hodosyová...12. 07. 2016

v piatok 26.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126