Aktuality

Správy od 5021 do 730 z 730

Neaktuálne oznamy

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Tomáš...18. 04. 2016

v utorok 19.4.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)15. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s...

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Mária Trnovská, PhD....15. 04. 2016

v pondelok 25.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Docent, odborní asistenti a vedecký pracovník na KJFBF...15. 04. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docenta, odborných asistentov a vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a...

Študentská vedecká konferencia (20.4.2016)14. 04. 2016

V stredu 20.4.2016 od 9:00 hod. vás pozývame na Študentskú vedeckú konferenciu v priestoroch fakulty.