Aktuality

Správy od 5011 do 730 z 730

Neaktuálne oznamy

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...18. 04. 2016

v piatok 22.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

V Aule UK bude prednášať generálna riaditeľka UNESCO18. 04. 2016

6. mája 2016 (piatok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie

Nukleárny seminár - Alexander Zakharov (20.4.2016)18. 04. 2016

v stredu 20.4.2016 o 15:00 v miestnosti F1/364

Protestné zhromaždenie (19.4.2016)18. 04. 2016

v utorok 19.4.2016 o 14:00 hod. pre Úradom vlády

Odborná diskusia na tému Starostlivosť o náš spoločný domov...18. 04. 2016

v stredu 20.4.2016 o 9:45 hod. v Aule BenediktaXVI. RKCMBF UK