Aktuality

Správy od 4991 do 776 z 776

Neaktuálne oznamy

Doktorandské štúdium v rámci projektu "Image In Life"10. 02. 2017

PhD positions in applied and computational mathematics for "Image In Life" new ITN Horizon2020 European project:

Piatkový seminár fyziky - Anatoly B. Belonoshko (17.2.2017)09. 02. 2017

v piatok 17.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Piatkový seminár fyziky - Václav Janiš (15.2.2017)09. 02. 2017

netradične v stredu 15.2.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

PyCon SK - EduTrack - sekcia pre učiteľov informatiky...09. 02. 2017

v piatok 10.3.2017, priestory FIIT UK

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Jaroslav Dudík, PhD....09. 02. 2017

v pondelok 20.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C