Aktuality

Správy od 4991 do 753 z 753

Neaktuálne oznamy

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...20. 09. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teoretickej informatiky - Michal Valko (22.9.2016)19. 09. 2016

vo štvrtok 22.9.2016 o 9:00 hod. v miestnosti M/213

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ 14. 09. 2016

ročné správy: do 15.11.2016 do 14:00 hod.; záverečné správy: do 17.1.2016 do 14:00 hod.

Môže sa robot vidieť v zrkadle ? (4.10.2016)14. 09. 2016

v utorok 4.10.2016 o 10:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Maroš Gregor, PhD....08. 09. 2016

v pondelok 19.9.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C