Aktuality

Správy od 5031 do 779 z 779

Neaktuálne oznamy

Kontrolná etapa - zimný semester 2016/201717. 01. 2017

pre študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia

Opravný zápis v letnom semestri 2016/201717. 01. 2017

termín: do 5.3.2017

Vysokoškolský učiteľ - lektor (výberové konanie)17. 01. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa - lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom...

Deň otvorených dverí (8.2.2017)13. 01. 2017

pre študentov končiacich stredné školy sa uskutoční v stredu 8.2.2017 od 13:00 hod. v priestoroch FMFI UK

Nukleárny seminár - Oleg Smirnov (11.1.2017)09. 01. 2017

v stredu 11.1.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364