Aktuality

France Excellence Europa - štipendijný program 28. 02. 2022

pre najlepších študentov z Európskej únie

Úspech študentov FMFI UK na Research Challenge 202218. 02. 2022

Študenti bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika získali 1. miesto v lokálnom slovenskom finále Research challenge organizovanom CFA Society...

Stanovisko AS FMFI UK k výzve Rady vysokých škôl18. 02. 2022

Stanovisko AS FMFI UK k výzve RVŠ SR z 9.2.2022 adresovanej akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách.

Koronavírus: opatrenia a informácie 18. 02. 2022

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov, 10 výziev11. 02. 2022

Pod názvom 10-10-10 vyšla kniha rozhovorov s desiatimi významnými slovenskými vedcami, medzi ktorými nechýbajú vedci z FMFI UK - Juraj Tóth a Martin Takáč.

ESA Young Graduate Trainee Programme07. 02. 2022

Ponuka Európskej vesmírnej agentúry - Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania

Opustil nás docent Svetozár Kalavský 04. 02. 2022

vo veku 81 rokov nás v pondelok 31.1.2022 opustil náš dlhoročný kolega a priateľ doc. RNDr. Svetozár Kalavský, CSc.

Terapeutické protilátky27. 01. 2022

Broňa Brejová a Tomáš Vinař z FMFI UK členmi úspešného vedeckého tímu, ktorý pripravil terapeutické monoklonálne protilátky účinné aj proti variantu Omikron.

UK pripravuje postupný návrat k prezenčnej výučbe25. 01. 2022

Bratislava 25. januára 2022: Krízový štáb UK dnes prijal opatrenia na letný semester akademického roka 2021/2022. Univerzita Komenského v Bratislave predkladá...

Rok projektu MaTeK11. 01. 2022

Video EU Horizon2020 projektu MaTeK stručne predstavuje konzorcium a sumár aktivít, ktoré sa podarilo zorganizovať v roku 2021.

Neaktuálne oznamy

Algebraic Graph Theory International Webinar (15.11.2022)14. 11. 2022

v utorok 15.11.2022 o 19:00 hod.

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK (16.11.2022)10. 11. 2022

v stredu 16.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni F1

Odborní asistenti (výberové konania)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky, na Katedru...

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a...

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)10. 11. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...