ERASMUS+ učiteľská mobilita (STA)

Všetky informácie ohľadom učiteľskej mobility v rámci programu ERASMUS+ sú zverejnené na stránkach univerzity. 

Výsledky výberového konania na akademický rok 2016/2017:

Vladimír Toma - CZ Ostrava02