Web stránky AIS

Moja Univerzita Komenského

http://moja.uniba.sk

Portál Univerzity Komenského slúži ako brána k centrálnym informačným systémom a službám informačných technológií Univerzity Komenského. Portál obsahuje:

  • Aktuálne informácie o stave systému AIS (prípadné odstávky, výpadky,...).
  • Informácie o prebiehajúcich školeniach.
  • Príručky a dokumentáciu.
  • Zodpovedané často kladené otázky.

Môžete sa prihlásiť na školenia, ktoré robí Centrum informačných technológií UK (AIS, ale aj iné).
Tu si môžete zmeniť heslo (menu vpravo).
Ďalšie užitočné návody sú aj na fakultnej web stránke: menu vpravo - Rôzne návody .

Z portálu sa môžete prihlásiť do ostrej verzie systému AIS.

Ostrá verzia systému AIS

http://ais2.uniba.sk

Školiace prostredie systému AIS

http://ais2-beta.uniba.sk

Školiace prostredie je určené:

  • na prebiehajúce školenia systému AIS
  • na odskúšavanie aplikácií mimo času a miesta školení.

Údaje na školiacom prostredí sa v nepravidelných intervaloch prepisujú údajmi z ostrej verzie.

Oficiálne podporované webové prehliadače

  • MS Internet Explorer od verzie 8.5 po verziu 10,
  • Mozilla Firefox 4 a vyššie,
  • Google Chrome.

Od verzie 2.3.52.57 končí podpora prehliadača IE7 – počnúc touto verziou sú podporované prehliadače:
- MS Internet Explorer od ver. 8.5 po verziu 10,
- Mozilla Firefox 4 a vyššie,
- Google Chrome.
Táto informácia je aktualizovaná aj na portáli AiS2 našej inštalácie (záložka „Nastavenia“).
U prehliadača Explorer verzia 11 môže pomôcť: Nástroje - Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia - webová lokalita: uniba.sk.

Pozrite aj príručky Webové prehliadače a Nastavenie tlače v AIS2; ponuku Nastavenia na portáli AIS.