Prístup do AISu pre externistov

Zamestnancom a učiteľom na dohodu sa vytvárajú používateľské kontá do AISu automaticky - prenosom údajov, ktoré do systému FIS zadá personálne oddelenie. Externistom, ktorí s fakultou nemajú žiaden pracovno-právny vzťah, treba konto vytvoriť zvlášť, priamo v AISe. Kvôli jednoznačnosti identifikácie osôb je do systému potrebné uložiť aj citlivé údaje, ktoré nie je prípustné posielať nezabezpečeným e-mailom. Preto je z dôvodu ochrany osobných údajov v súčasnosti potrebné použiť papierovú formu.

Žiadosť môže podať vedúci katedry alebo garant študijného programu. Konto bude platné na 1 (vedúci bakalárskej práce, učiteľ), 2 (vedúci diplomovej práce), 4 (školiteľ doktoranda) akademické roky (do 31.8.). Potom treba požiadať o obnovenie prístupu - používateľské meno zostáva zachované, len treba predĺžiť platnosť prístupu.

Žiadosť o vytvorenie / obnovenie konta v AIS2 pre externistu - RTF, PDF, ODT

Žiadosť treba doručiť fakultnej administrátorke.

Po vytvorení konta si nový používateľ ešte musí nastaviť heslo. Toto môže urobiť u niektorého správcu prístupových hesiel alebo si heslo môže zmeniť a dať poslať SMS-kou na svoj mobilný telefón (pozri návod na moja.uniba.sk - Zmena/zistenie hesla).
Používateľské konto umožňuje využívať rôzne služby - pozri na moja.uniba.sk.