Vyhľadávanie zamestnancov

Alexandra Adámeková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

Friday Ikechukwu Agu

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
3.dAPM_MU

Mária Achsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
M,F -

Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent
02/602 95 421
F1 - 363

prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 685
F1 - 226
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná