Vyhľadávanie zamestnancov

Aliyu Tanko Ali

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra apl. informatiky
2.dINF

Michal Amena

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteor, Oddelenie fyziky životného prostred.
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/602 95 177
21177
F2 89

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
21421
F1 363

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF

Mgr. Dušana Babicová

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra aplikovanej matematiky a štat.
3.dAPM_MU

prof. RNDr. Melánia Babincová DrSc.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 685
21685
F1 226

prof. RNDr. Peter Babinec CSc.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie chemickej fyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 674
21674
F1 349

Mgr. Martina Babinská PhD.

Fakulta matemat., fyziky a inform. UK, Katedra zákl. vyuč. inform., Oddelenie didaktiky matematiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 858
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná