Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
1.dJSF

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie chemickej fyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 674
21674
F1 349

Mgr. Marta Bacsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Mzdová učtáreň
referent práce a miezd, i. n.

Mgr. Matej Badin

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
1.dFKA

RNDr. Mgr. Miloslava Bagínová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
4.dJSF/x
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná