Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Dominik Babál

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
4.dJSF

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie chemickej fyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/602 95 674
21674
F1 349

Mgr. Alex Babiš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
1.dAPM

Mgr. Marta Bacsová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Dekanát, Mzdová učtáreň
referent práce a miezd, i. n.

Mgr. Matej Badin

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
2.dFKA

RNDr. Mgr. Miloslava Bagínová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
7.dJSF/x

Tibor Bako

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie astron. a astrofyziky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
033/6475 261
AGO
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná