Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Matej Zigo

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
2.dAAF

RNDr. Milan Zvarík, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 624
F2 -109

Bc. Danica Žilková

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 65 66 [67]