Vyhľadávanie zamestnancov

Tibor Bako

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie astron. a astrofyziky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

RNDr. Martin Baláž

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
4.dAAF
02/602 95 108
F2 - 257

doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra teoretickej fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 658
F2 - 105

Zuzana Ballayová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
sekretárka, sekretár
02/602 95 202
M - 176

Matúš Balogh

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Dohoda

Mgr. Zuzana Bardačová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
2.dJSF
02/602 95 485
F1 - 362

Mgr. Aneta Barnes

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jazykovej prípravy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 726
F2 - 286
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná